"Chéng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
'''Chéng''' ū khó-lêng sī kóng:
 
* 種 (mā tha̍k ''[[chióng]]'')
** [[Chéng (hun-lūi-ha̍k)|Chéng]] (種), seng-bu̍t hun-lūi chân-kip.
* [[Phín-chéng]]
** [[HàngPhín-chéng]] (-腫)
 
* [[Chéng-liû]]
* 腫
* [[Chúi-chéng]]
** [[PhínHàng-chéng]]
** [[Chéng-liû]]
** [[Chúi-chéng]]
 
{{disambig}}