"Brisbane" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Brisbane''' sī Ò-chiu ê Queensland chiu lāi siang chē jîn-kháu ê siâⁿ-chhī kiam siú-hú. Brisbane ê to͘-hōe-khu jîn-kháu ū 2.3 pah-bān.... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Brisbane''' sī Ò-chiu ê Queensland chiu lāi siang chē jîn-kháu ê siâⁿ-chhī kiam siú-hú. Brisbane ê to͘-hōe-khu jîn-kháu ū 2.3 pah-bān.... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)