"Si Lông" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
Kin-á-ji̍t chin chè ê Tâi-oân lâng tuì i ìn-siōng chin pháiⁿ, jīn-uî i kap [[Ngô͘ Sam-kuì]] siāng-khoán sī māi-chú-kiû-êng (賣主求榮) ê lâng.
 
[[Category:Tang-lêng-kok jîn-bu̍t]]
[[Category:Tâi-oân chèng-tī jîn-bu̍t]]
[[Category:Tiong-kok chèng-tī jîn-bu̍t]]
匿名使用者