"G (im-hû)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Im-miâ '''G''' ê im-hû, tī kò͘-tēng Do ê ''solfège'' im-kai (''fixed-Do solfège scale'') lāi-bīn chhiùⁿ chò '''So''' ("so͘"), siat tī ... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
Im-miâ '''G''' ê [[im-hû]], tī kò͘-tēng Do ê ''[[solfège]]'' [[im-kai]] (''fixed-Do solfège scale'') lāi-bīn chhiùⁿ chò '''So'''/'''Sol''' ("so͘"), siat tī [[F (im-hû)|F]] téng-bīn.
 
Nā siat tiong-iong C (''middle C'') chò 440 Hz pîn-lu̍t, tiong-iong E sī óa-kīn tī 391.995 Hz. Chiàu lâng ê kám-kak lâi lí-kái sī pí F khah koân ê im.