"G (im-hû)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
Im-miâ '''G''' ê [[im-hû]], tī kò͘-tēng Do ê ''[[solfège]]'' [[im-kai]] (''fixed-Do solfège scale'') lāi-bīn chhiùⁿ chò '''So'''/'''Sol''' ("so͘"), siat tī [[F (im-hû)|F]] téng-bīn.
 
Nā siat tiong-iong C (''middle C'') téng-bīn ê [[A (im-hû)|A]] im chò 440 Hz pîn-lu̍t, tiong-iong E sī óa-kīn tī 391.995 Hz. Chiàu lâng ê kám-kak lâi lí-kái sī pí F khah koân ê im.
 
{{stub}}