"Go-Mizunoo Thian-hông" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 sóa Hō͘-súi-bóe Thian-hông chit ia̍h khì Go-mizunoo Thian-hông
[[file:Emperor Go-Mizunoo3.jpg|right|250px|thumb|Hō͘Go-súi-bóemizunoo Thian-hông]]
{{nihongo|'''Hō͘Go-súi-bóemizunoo Thian-hông''' ([[Hàn-jī]]: |後水尾天皇; [[khá-nah]]: |hg=ごみずのおてんのう|holo=Hō͘-súi-bóe <sup>''Thian-hông|Go-mizuno'o Tennō''</sup>; |extra={{bd|1596 nî|6 goe̍h 29 ji̍t|1680 nî|9 goe̍h 11 ji̍t|Thian-hông}})}} sī [[Ji̍t-pún]] ê tē-108 tāi [[thian-hông]] ([[1611 nî]] [[5 goe̍h 9 ji̍t]] chì [[1629 nî]] [[12 goe̍h 22 ji̍t]] chāi-ūi). Pún-miâ '''Chèng-jîn''' (政仁 / ことひと <sup>''Kotohito''</sup>). Hō͘Go-súi-bóemizunoo Thian-hông sī [[Hō͘-iôngGo-sêngyôzei Thian-hông]] ê tē-3 ūi [[hông-chú]], seⁿ-bó sī [[Kīn-ōeKonoe Chiân-chúSakiko]].
{{ji̍t-pún thian-hông|[[Hō͘-iông-sêng Thian-hông|Hō͘-iông-sêng]]|Hō͘-súi-bóe|[[Bêng-chèng Thian-hông|Bêng-chèng]]}}
{{Lektai Thianhong}}
8,948

次編輯