"Go-Mizunoo Thian-hông" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (唐吉訶德的侍從 sóa Go-mizunoo Thian-hông chit ia̍h khì Go-Mizunoo Thian-hông
[[file:Emperor Go-Mizunoo3.jpg|right|250px|thumb|Go-mizunooMizunoo Thian-hông]]
{{nihongo|'''Go-mizunooMizunoo Thian-hông'''|後水尾天皇|hg=ごみずのおてんのう|holo=Hō͘-súi-bóe Thian-hông|Go-mizuno'o Tennō|extra={{bd|1596 nî|6 goe̍h 29 ji̍t|1680 nî|9 goe̍h 11 ji̍t|Thian-hông}}}} sī [[Ji̍t-pún]] ê tē-108 tāi [[thian-hông]] ([[1611 nî]] [[5 goe̍h 9 ji̍t]] chì [[1629 nî]] [[12 goe̍h 22 ji̍t]] chāi-ūi). Pún-miâ '''Chèng-jînKotohito''' (政仁 / ことひと <sup>''Kotohito''</sup>). Go-mizunoo Thian-hông sī [[Go-yôzeiYôzei Thian-hông]] ê tē-3 ūi [[hông-chú]], seⁿ-bó sī [[Konoe Sakiko]].
{{ji̍t-pún thian-hông|[[Hō͘-iông-sêng Thian-hông|Hō͘-iông-sêng]]|Hō͘-súi-bóe|[[Bêng-chèng Thian-hông|Bêng-chèng]]}}
{{Lektai Thianhong}}
9,144

次編輯