"Round Maple" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Eng-kek-lân为Eng-lân
~ (机器人:变更分类England为Eng-kek-lân)
~ (机器人:变更分类Eng-kek-lân为Eng-lân)
'''Round Maple''', [[Edwardstone]], [[Babergh]], [[Suffolk]], England. Jîn-kháu-20. [http://www.genuki.org.uk/cgi-bin/maplink?CCC=SFK,GR=TL953436,PLACE=ROUND%20MAPLE TL953436].
 
[[Lūi-pia̍t:Eng-kek-lân]]
 
[[da:Round Maple]]