"Charlotte Brontë" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Eng-kek-lân jîn-bu̍t为Eng-lân jîn-bu̍t
~ (机器人:变更分类Eng-tē jîn-bu̍t为Eng-kek-lân jîn-bu̍t)
~ (机器人:变更分类Eng-kek-lân jîn-bu̍t为Eng-lân jîn-bu̍t)
{{DEFAULTSORT:Brontë, Charlotte}}
 
[[Lūi-pia̍t:Eng-kek-lân jîn-bu̍t]]