"Cumbria" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Eng-kek-lân ê kūn为Eng-lân ê kūn
~ (机器人:变更分类Eng-tē ê kūn为Eng-kek-lân ê kūn)
~ (机器人:变更分类Eng-kek-lân ê kūn为Eng-lân ê kūn)
{{England counties}}
 
[[Lūi-pia̍t:Eng-kek-lân ê kūn]]
357,278

次編輯