"Itawamba Kūn (Mississippi)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu WIKIDATA ê P1082 chu-liāu siá--ê
~ (Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê)
~ (Chiàu WIKIDATA ê P1082 chu-liāu siá--ê)
 
== Tē-lí ==
Tī pún kūn-koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū [[Tishomingo Kūn (Mississippi)|Tishomingo Kūn]], [[Monroe Kūn (Mississippi)|Monroe Kūn]], [[Franklin Kūn (Alabama)|Franklin Kūn]], [[Lee Kūn (Mississippi)|Lee Kūn]], [[Prentiss Kūn (Mississippi)|Prentiss Kūn]], [[Marion Kūn (Alabama)|Marion Kūn]].
 
== Jîn-kháu ==
Itawamba Kūn tī 2010 nî 7 goe̍h sî ê jîn-kháu ū 23,394 lâng; kàu 2013 nî 7 goe̍h ê sî piàn 23,434.
 
==Chham-khó chu-liāu==