"Socorro Kūn (New Mexico)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chiàu WIKIDATA ê P1082 chu-liāu siá--ê
~ (Chiàu WIKIDATA ê chu-liāu siá--ê)
~ (Chiàu WIKIDATA ê P1082 chu-liāu siá--ê)
 
== Tē-lí ==
Tī pún kūn-koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū [[Valencia Kūn (New Mexico)|Valencia Kūn]], [[Sierra Kūn (New Mexico)|Sierra Kūn]], [[Cibola Kūn (New Mexico)|Cibola Kūn]], [[Torrance Kūn (New Mexico)|Torrance Kūn]], [[Lincoln Kūn (New Mexico)|Lincoln Kūn]], [[Catron Kūn (New Mexico)|Catron Kūn]].
 
== Jîn-kháu ==
Socorro Kūn tī 2010 nî 7 goe̍h sî ê jîn-kháu ū 17,837 lâng; kàu 2013 nî 7 goe̍h ê sî piàn 17,584.
 
==Chham-khó chu-liāu==