"Go-Sirakawa Thian-hông" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Go-Sirakawa Thian-hông''' (後白河天皇, {{bd|1127 nî|10 goe̍h 18 ji̍t|1192 nî|4 goe̍h 26 ji̍t}}) sī Ji̍t-pún tē 77 tāi thian-hông, 1115... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
[[File:Emperor Goshirakawa.jpg|thumb|right|200px|Go-Sirakawa Thian-hông]]
'''Go-Sirakawa Thian-hông''' (後白河天皇, {{bd|1127 nî|10 goe̍h 18 ji̍t|1192 nî|4 goe̍h 26 ji̍t}}) sī [[Ji̍t-pún]] tē 77 tāi [[thian-hông]], [[1115 nî]] kàu [[1158 nî]] chāi-ūi.
 
匿名使用者