"Chu-liāu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

('''Data''' ("té-thah") sī chí chi̍t cho͘ sò͘-liōng-sèng (''quantitative'') he̍k-chiá sèng-chit-sèng (''qualitative'') ê ta̍t (''value''). Ha̍k-su... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
== Gí-goân ==
Tī goân Latin-gí ê bûn-hoat, ''data'' chit jī sī tan-sò͘ ''datum'' ê ho̍k-sò͘ hêng-sek, chóng-sī hiān-sî pau-koat tī Eng-gí chin chē lâng chiong chit jī ti̍t-chiap chò tan-sò͘ sú-iōng.<ref>{{cite web|last=Hickey |first=Walt |url=http://fivethirtyeight.com/datalab/elitist-superfluous-or-popular-we-polled-americans-on-the-oxford-comma/ |title=Elitist, Superfluous, Or Popular? We Polled Americans on the Oxford Comma |publisher=FiveThirtyEight |date=2014-06-17 |accessdate=2015-05-04}}</ref>
 
== Chham-khó ==
{{reflist}}
 
{{stub}}