"Siâu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~無編輯摘要
~無編輯摘要
[[File:Human semen in petri dish2.jpg|right|225px|thumb|Lâng ê siâu]]
 
'''Siâu''' (潲) sī kang ê [[tōng-bu̍t]] ia̍h-sī [[cha-po͘-lâng]] teh [[siā-cheng]] ê sî-chūn, ùi [[lān-chiáu]] ê [[jiō-tō]] lāi siā chhut thé-goā ê pe̍h-sek [[e̍k-thé]]. Lēng-goā koh ū '''cheng-chúi''' (精水), '''cheng-e̍k''' (精液), '''kut-chúi''' (骨水) kap '''sīn-chúi''' (腎水) ê kóng-hoat.
 
Siâu hâm-iú [[cheng-chú]] kap [[chiân-li̍p-soàⁿ-e̍k]], kî-tiong cheng-chú ē-tàng chham [[loán-sè-pau]] ha̍p chò [[siū-cheng-loán]], ah chiân-li̍p-soàⁿ-e̍k thê-kiong cheng-chú oa̍h-tāng ê khoân-kéng, iân-tn̂g cheng-chú ê siū-miā.
11,927

次編輯