"Lâm-sek" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Luuva sóa Nâ-sek chit ia̍h khì Lâm-sek
無編輯摘要
{{infobox color|title=Nâ-sek|hex=0000FF|textcolor=white|
#重新導向 [[Lâm-sek]]
r=0|g=0|b=255|
c=100|m=100|y= 0|k= 0|
h=240|s=100|v=100
}}
'''Nâ''' ia̍h '''nâ-sek''' (blue) sī [[khoàⁿ-ū-kng]] [[pho-tn̂g]] iok-liōng 420-490 [[nm]] hiah-ê [[sek-chúi]], mā hō chò '''lâm-sek'''. Nâ-sek sī [[RGB]] hē-thóng 3 chióng [[chho͘-kip sek-chúi]] lāi-té ê 1 chióng. Nâ-sek khah àm--koá tō sī [[khóng-sek]].
 
{{phí}}
 
[[Category:Sek-chúi]]