"Chu-liāu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
'''Data''' ("té-thah") sī chí chi̍t cho͘ sò͘-liōng-sèng (''quantitative'') he̍k-chiá sèng-chit-sèng (''qualitative'') ê [[ta̍t]] (''value''). Ha̍k-su̍t ia̍h sī sán-gia̍p siōng ēng data ê koan-liām lí-ka chu-liāu, chiong in kè-sǹg, siu-chi̍p, pò-kò kap hun-sek.
 
== Gí-goân ==