"1808 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Chiàu Q324344 ê P585 kì-lio̍k
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Chiàu Q324344 ê P585 kì-lio̍k)
 
== Sū-kiāⁿ ==
 
* [[5 goe̍h 1 ji̍t]]: [[Bayern Ông-kok Hiàn-hoat]] pan-pò͘.
* [[6 goe̍h 12 ji̍t]]: Se-pan-gâ kap Hoat-kok khí [[Cabezón Chiàn-tò͘]].
* [[7 goe̍h 14 ji̍t]]: Hoat-kok kap Se-pan-gâ khí [[Medina de Rioseco Chiàn-tò͘]].
* [[7 goe̍h 29 ji̍t]]: Hoat-kok kap Phû-tô-gâ kiam Se-pân-gâ khí [[Évora Chiàn-tò͘]].
* [[8 goe̍h 17 ji̍t]]: Eng-kok kap Hoat-kok phah [[Roliça Chiàn-tò͘]].
* [[8 goe̍h 20 ji̍t]]: Eng-kok kap Hoat-kok khí [[Vimeiro Chiàn-tò͘]].
* [[11 goe̍h 30 ji̍t]]: [[Hoat-kok]] kap [[Se-pan-gâ] phah [[Somosierra Chiàn-tò͘]].
 
=== Bô ji̍t-kî ===
 
== Chhut-sì ==
* [[4 goe̍h 20 ji̍t]]: [[Napoléon 3-sè]], Hoat-kok chèng-tī-chiá.