"Allah" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Allāh'''<ref>[[DIN 31635]]</ref> ( الله‎ ) sī [[A-la-pek-gí]] tùi [[Sîn]] ê choan-iú kiò-hoat, sī ''al-'' (‏الـ‎ "[[koàn-sû|He]]" [koàn-sû]) kap ''ʾilāh'' (‏إله‎ "Sîn") ê cho͘-ha̍p, goân-chhe ê ì-sù chio̍h sī "Hit-ê Sîn".
 
Allāh chú-iàu sī tī [[Islam-kàu]] tiong chheng-hō͘ î-it ê Sîn , m̄-koh ū-ê sî-tāi he̍k-chiá só͘-chāi, chi̍t jī mā tī [[Ki-tok-kàu]] téng chong-kàu lāi hong ēng lâi ho͘-kiò Sîn.