"1655 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
* [[1 goe̍h 30 ji̍t]]: [[Mohammed esh-Sheikh es-Seghir]], chèng-tī-chiá. Morocco ê sultan.
* [[1 goe̍h 30 ji̍t]]: [[Al Walid ben Zidan]], chèng-tī-chiá. Morocco ê sultan.
* [[2 goe̍h 27 ji̍t]]: [[Francesco Molin]], Venice Kiōng-hô-kok chèng-tī-chiá. Venezia ê Doge. [[1575 nî]] chhut-sì.
* [[8 goe̍h 28 ji̍t]]: [[Robertus Junius]], Hô-lân thoân-kàu-sū.
[[Category:1650 nî-tāi]]