"Ín-iōng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Ín-iōng''' sī kóng kā bó͘ chi̍t tōaⁿ piáu-tat ín chò lēng-gōa chi̍t-ê piáu-tat ê chi̍t pō͘-hūn. Nā sī ín-iōng chi̍t tōaⁿ ōe ia̍h bûn-su ê sî, thang kóng '''ín-giân'''.
 
== Siong-koan ==