"Lūi-pia̍t:Ka-gī-koān ê khe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
S205643bot sóa Lūi-pia̍t:Ka-gī-koān ê hô-chhoan chit ia̍h khì Lūi-pia̍t:Ka-gī-koān ê khe: kin-kì gián-kiù, Bân-gí ê goân-hiong Hok-kiàn, sú-iōng "khe" ê pí-lē chì-chió chhiau-kòe 95%
~ (S205643bot sóa Lūi-pia̍t:Ka-gī-koān ê hô-chhoan chit ia̍h khì Lūi-pia̍t:Ka-gī-koān ê khe: kin-kì gián-kiù, Bân-gí ê goân-hiong Hok-kiàn, sú-iōng "khe" ê pí-lē chì-chió chhiau-kòe 95%)
 
1,910,099

次編輯