"Thó-lūn:Tiong-hoâ Bîn-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
1921年蒙古宣布脫離中國。
 
1949年中華民國的統治集團予中國共產黨推翻佔領大陸走路去到退守臺灣
 
=== 政治 ===
匿名使用者