"Su-chhut" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Su-chhut''', mā hō chò '''chhut-kháu''', sī chí hiòng kok-ka téng [[koán-hat|koán-hat-niá]] (''jurisdiction'') gōa-pō͘ sàng chhut [[châi-hòe]] kap [[ho̍k-bū]].
 
== Siong-koan ==