"Su-chhut" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
:''"Chhut-kháu" ia̍h ū [[mn̂g-kháu]] ê ì-sù.''
 
'''Chhut-kháu'''<ref>{{cite TJTST|su=出口|id= 10181 }}</ref>, ia̍h '''su-chhut''', sī chí hiòng kok-ka téng [[koán-hat|koán-hat-niá]] (''jurisdiction'') gōa-pō͘ sàng chhut [[châi-hòe]] kap [[ho̍k-bū]].