"Hàn-gí Koaⁿ-ōe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Tâi-oân ê gí-giân为Tâi-oân ê giân-gí
無編輯摘要
~ (机器人:变更分类Tâi-oân ê gí-giân为Tâi-oân ê giân-gí)
[[Hiān-tāi Piau-chún Hàn-gí]] sī Koaⁿ-oē ē-té ê 1 ê hong-giân.
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Koaⁿ-oē|*]]
[[CategoryLūi-pia̍t:Tiong-kok ê gí-giân]]
[[CategoryLūi-pia̍t:Tâi-oân ê gí-giân-gí]]