"Cult" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
Tē 1 chōa:
[[Eng-gí]] ê '''''cult''''' chit jī sī chí chi̍t kûn chong-kàu, chêngcheng-sîn, he̍k-chiá sī tiat-ha̍k sìn-gióng sèng-chit ê thoân-thé, he̍k-chiá sī chí tùi it-tēng tùi-siòng ia̍h bo̍k-phiau ū kiông-tông hèng-chhù ê chi̍t kûn lâng.
 
''Cult'' ū khì-hiâm ê ì-sù, tiāⁿ sī gōa-lâng tùi bó͘ chi̍t kûn te̍k-sû kui-tiâu ia̍h si̍t-chok thoân-thé ê chheng-ho͘. Tī chong-kàu ê lí-lō͘ ē-té ''cult'' thang hoan-e̍k chò '''sió-chong-phài''' he̍k-chiá "[[siâ-kàu]]".