"Hōe-ōe (khu-pia̍t)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Bot: Siu-chèng siang têng ê choán-ia̍h kòe Kòe-ōe
無編輯摘要
'''Hōe-ōe''' ū khó-lêng sī chí:
#重新導向 [[Kòe-ōe]]
 
* [[Tùi-ōa]], to hong hō͘-siōng kóng-ōe.
* [[Kòe-ōe]], ōe-tô͘ ê chóng-chheng.
 
{{disambig}}