"Hōe-ōe (khu-pia̍t)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Hōe-ōe''' ū khó-lêng sī chí:
 
== Kóng-ōe ==
* [[TùiHōe-ōaōe]], to hong hō͘-siōng kóng-ōe.
* [[Tùi-ōe]], chi̍t khoán hōe-ōe.
 
== Ōe-tô͘ ==
* [[Kòe-ōe]], ōe-tô͘ ê chóng-chheng.