"Hiān-si̍t-chú-gī (gē-su̍t)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Choán khì Siá-si̍t-chú-gī
 
Gē-su̍t siōng ê '''Hiān-si̍t-chú-gī''' mā kiò '''siá-si̍t-chú-gī''', sī chi̍t khoán siūⁿ-beh chiâⁿ-si̍t piáu-hiān tùi-siōng ê gē-su̍t chhòng-chok lí-sióng.
#REDIRECT[[Siá-si̍t-chú-gī]]
 
Hiān-si̍t-chú-gī chûn-chāi tī bô-kâng ê gē-su̍t hun-iá lāi, pau-koat hì-kiok, bûn-ha̍k, tiān-iáⁿ, [[kòe-ōe]] téng hōng-bīn. Ùi 19 sè-kí āu-kî ê Hoat-kok, pat chhut-hiān chi̍t pái [[hiān-si̍t-chú-gī|hiān-si̍t-chú-gī gē-su̍t ūn-tōng]].
{{stub}}
 
[[Category:Gē-su̍t ê le̍k-sú]]