"Hiān-si̍t-chú-gī (gē-su̍t)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
Hiān-si̍t-chú-gī chûn-chāi tī bô-kâng ê gē-su̍t hun-iá lāi, pau-koat hì-kiok, bûn-ha̍k, tiān-iáⁿ, [[kòe-ōe]] téng hōng-bīn. Ùi 19 sè-kí āu-kî ê Hoat-kok, pat chhut-hiān chi̍t pái [[hiān-si̍t-chú-gī (gē-su̍t ūn-tōng)|hiān-si̍t-chú-gī gē-su̍t ūn-tōng]].
 
== Khòaⁿ lēng-gōa ==
* [[Chhiau-hiān-si̍t-chú-gī]]
 
{{stub}}