"90 Antiope" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
→‎top: ka-thiam kīn-tiám ín-sò͘ ê sò͘-kì
~ →‎top: ka-thiam kheng-siâ-kak ê sò͘-kì
~ →‎top: ka-thiam kīn-tiám ín-sò͘ ê sò͘-kì
|inclination = 2.20709
|long_ascend_node =
|arg_periapsis = 244.88408
|satellite =
|dimension =
1,910,099

次編輯