"90 Antiope" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
→‎top: ka-thiam choa̍t-tùi téng-kip ê sò͘-kì
~ →‎top: ka-thiam pêng-kin kīn-tiám-kak ê sò͘-kì
~ →‎top: ka-thiam choa̍t-tùi téng-kip ê sò͘-kì
|spectral_type =
|app_magnitude =
|abs_magnitude = 8.27
|albedo =
|temperature =
1,910,099

次編輯