"Chu-liāu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Luuva sóa Data chit ia̍h khì Chu-liāu
無編輯摘要
'''DataChu-liāu''', ū sî tòe Eng-gí kóng '''''data''''' ("té-thah"), sī chí chi̍t cho͘ liōng-sèng (''quantitative'') he̍k-chiá chit-sèng (''qualitative'') ê [[ta̍t]] (''value''). Ha̍k-su̍t ia̍h sī sán-gia̍p siōng ēng data ê koan-liām lí-kái chu-liāu, chiong in kè-sǹg, siu-chi̍p, pò-kò kap hun-sek.
 
== Iōng-goân ==
Tī goân Latin-gí ê bûn-hoat, ''data'' chit jī sī tan-sò͘ ''datum'' ê ho̍k-sò͘ hêng-sek, chóng-sī hiān-sî pau-koat tī Eng-gí chin chē lâng chiong chit jī ti̍t-chiap chò tan-sò͘ sú-iōng.<ref>{{cite web|last=Hickey |first=Walt |url=http://fivethirtyeight.com/datalab/elitist-superfluous-or-popular-we-polled-americans-on-the-oxford-comma/ |title=Elitist, Superfluous, Or Popular? We Polled Americans on the Oxford Comma |publisher=FiveThirtyEight |date=2014-06-17 |accessdate=2015-05-04}}</ref>
 
{{stub}}
 
[[Category:DataChu-liāu|*]]