"Má-khó Hok-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Má-khó Hok-im''' (馬可福音; [[Kó͘ Hi-lia̍p-gí]]: τὸ κατὰ Μᾶρκον εὐαγγέλιον; [[Eng-gí]]: ''Gospel of Mark'') sī [[Sin-iok Sèng-keng]] ê tē-jī pún su, sī kì-lio̍k [[Iâ-so͘]] thoân-tō oa̍h-tāng ê [[hok-im-su|sì-hok-im-su]] chi-it.
 
==Chiuⁿ-chat==
{{columns-list|colwidth=15em|
*[[Má-khó 1|Tē 1 Chiuⁿ]]