"Normandie" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

tē-tô͘
(Sin ia̍h: '''Normandie''' (Eng-gí: Normandy) sī Hoat-kok pak-pō͘ oá Eng Hái-tō ê le̍k-sú bûn-hoà tē-tāi; i ê hoān-ûi pau-hâm Hái-tō Kûn-tó. Kî-tiong tāi-lio...)
 
(tē-tô͘)
[[File:Normandy map.png|thumb|Normandie tē-tāi]]
'''Normandie''' ([[Eng-gí]]: Normandy) sī [[Hoat-kok]] pak-pō͘ oá [[Eng Hái-tō]] ê le̍k-sú bûn-hoà tē-tāi; i ê hoān-ûi pau-hâm [[Hái-tō Kûn-tó]]. Kî-tiong tāi-lio̍k ê léng-thó͘ sio̍k Hoat-kok koán-hat, bīn-chek iok-lio̍k 30,627 km², chiàm Hoat-kok kok-thó͘ ê 5%, hêng-chèng pun chò [[Basse-Normandie]] (Ē Normandie) kap [[Haute-Normandie]] (Téng Normandie) 2 khu. Hái-tō Kûn-tó (Îles Anglo-Normandes) bīn-chek 194 km², pau-hâm [[Guernsey]] kap [[Jersey]] 2 ta̍h, chú-koân sio̍k [[Liân-ha̍p Ông-kok]] hông-ka.
<!--The population of Normandy is around 3.45 million. The continental population of 3.26 million accounts for 5.5% of the population of France (in 2005).-->
14,442

次編輯