"Thó-lūn:Tiong-hoâ Bîn-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
翻譯閩南語維基:Tiong-hoâ Bîn-kok(http://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/Tiong-ho%C3%A2_B%C3%AEn-kok) 原作者:Kaihsu A-giâu Wdshu Chùn-hiàn R.O.C...等等
~無編輯摘要
~ (翻譯閩南語維基:Tiong-hoâ Bîn-kok(http://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/Tiong-ho%C3%A2_B%C3%AEn-kok) 原作者:Kaihsu A-giâu Wdshu Chùn-hiàn R.O.C...等等)
|}
 
現代的'''中華民國'''是統治[[臺灣]]島、[[澎湖]]、[[金門]]、[[媽祖島]]佮附近的小島的政治體,中華民國的[[政府]]主張(人因)代表一个[[國家]],毋過世界大部份的國家毋承認,部份[[臺灣獨立運動]]的理論家嘛否定這个主張。
 
總統: [[馬英九]]
 
行政院長: [[吳敦義]]
 
中華民國的[[憲法]]無規定[[官方語言]],毋過[[華語]] (號做國語)是實際上唯一的官方語言。
__toc__
=== 名稱 ===
----
 
西方的媒體較濟共"臺灣"當做"中華民國"的同義詞,啊"[[中國]]"當做是[[中華人民共和國]]的簡稱,中華民國的媒體佮政府嘛共"臺灣","中華民國" 當做相(相同),不而過干焦有部份媒體叫"中華人民共和國"做"中國",佇[[冷戰]]時代,中華民國嘛號做"自由中國"。
 
 
=== 歷史 ===
----
 
對1911年開始,中華民國承續[[清帝國]]的統治,領土範圍包括[[西藏]]、[[新疆]]、[[蒙古]]。
 
 
=== 政治 ===
----
==== 領土 ====
 
蒙古佇1922年宣布脫離獨立,而且得著[[蘇聯]]的支持,總是中華民國的政府到甲1945年才承認,無joā久閣翻頭毋共承認,一直到 ? 年。
 
久長以來,中華民國的[[憲法]]認定領土包含蒙古佮中華人民共和國認定的領土(包括臺灣)。
 
==== 國際地位的爭議 ====
 
=== 行政 ===
----
 
中華民國的行政體制實際管轄二个[[省]]佮二个[[直轄市]]:
 
7,167

次編輯