"Palmyra Khoân-chiau" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
'''Palmyra Khoân-chiau''' ([[Eng-gí]]: ''Palmyra Atoll''), tiàm-tī pak [[Thài-pêng-iûⁿ]] ê 1-ê [[san-ô·ô͘-chiau]]. Hām hù-kīn ê [[Kingman-chiau]] kāng-khoán sī [[Pak Sòaⁿ Kûn-tó]] ê 1 pō·pō͘-hūn.
 
Che sī [[Bí-kok]] î-it 1-tè [[bōe-cho·cho͘-chit léng-thó·thó͘|bōe-cho·cho͘-chit]] (''unorganized'') ê [[pian-ji̍p léng-thó·thó͘]] (''incorporated territory''). [[Chū-jiân-pó-io̍k-hōe]] (The Nature Conservancy) sī Palmyra Khoân-chiau hiān-chú-sî ê só·só͘-iú-chiá [http://nature.org/wherewework/asiapacific/palmyra/about/index.html]. Tùi [[2001 nî]] khai-sí, kīn-hái ê pō·pō͘-hūn pìⁿ [[Bí-kok Hî kap Iá-seng-bu̍t Ho̍k-bū-chhù]] koán-lí ê 1-ê [[Kok-ka Iá-seng-bu̍t Siu-iông-khu]].
 
== Ki-pún chu-liāu ==
Tó-siōng ū tōa tīn [[pat-kòa (tōng-bu̍t)|pat-kòa]].
 
== Gōa-pō·pō͘ liân-kiat ==
*[http://nature.org/wherewework/asiapacific/palmyra/ Chū-jiân-pó-io̍k-hōe] (Eng-bûn)
*[http://www.fws.gov/pacific/pacificislands/wnwr/palmyranwr.html Bí-kok Hî kap Iá-seng-bu̍t Ho̍k-bū-chhù] (Eng-bûn)
15,023

次編輯