"Koan-kong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~ (機器人 移除: ky:Туризм
~
[[File:IMG_9789r-vi.jpg|thumb|right|220px|[[Hawaii]] Oahu-tó ê koan-kong-kheh.]]
'''Koan-kong''' sī kóng [[lâng]] khì lú-hêng chò gē-niū, mā-sī chí ho̍k-bū chiah-ê lâng ê hit-ê sán-gia̍p.
 
[[File:IMG_9789r-vi.jpg|thumb|right|220px|[[Hawaii]] Oahu-tó ê koan-kong-kheh.]]
 
== Lú-hêng chò gē-niū ==
Khì koan-kong ê lâng, hiān-chhú-sî mā tiāⁿ hông kiò-chò '''koan-kong-kheh'''. Nā chiâⁿ chē lâng khì koan-kong ê só·só͘-chāi, tō-sī '''koan-kong-khu''', ia̍h-sī '''bêng-sèng'''.
 
Khì koan-kong ê lâng, hiān-chhú-sî mā tiāⁿ hông kiò-chò '''koan-kong-kheh'''. Nā chiâⁿ chē lâng khì koan-kong ê só·-chāi, tō-sī '''koan-kong-khu''', ia̍h-sī '''bêng-sèng'''.
 
Ē-kha sī lâng ūi-sím-mi̍h beh lú-hêng chò gē-niū ê lí-iû:
*Ū koá lâng lú-hêng sī beh o̍h 1-ê [[siâⁿ-chhī]] he̍k-sī [[kok-ka]] ê [[le̍k-sú]], liáu-kái khiā tī hia ê [[jîn-bîn]] kap in ê [[chó·chó͘-sian]].
 
*Toà tī koâⁿ ê só·só͘-chāi ê lâng ē siūⁿ-beh khì khah ū [[ji̍t-thaû]] ê só·só͘-chāi hioh-khùn. Chin chē toà pakPak-[[auAu-chiu]] ê lâng ē khì [[Se-pan-gâ]], [[Italia]], [[Hi-lia̍p]] kap [[Türkiye]] pha̍k-ji̍t.
*Ū koá lâng lú-hêng sī beh o̍h 1-ê [[siâⁿ-chhī]] he̍k-sī [[kok-ka]] ê [[le̍k-sú]], liáu-kái khiā tī hia ê [[jîn-bîn]] kap in ê [[chó·-sian]].
*Ū-ê lâng ē khì lú-hêng, lâi chò in tī khiā-khí ê só·só͘-chāi bô-hoat-tō·tō͘ chò ê tāi-chì. Chhin-chhiūⁿ [[Sūi-se]] kap [[Tang-kok]] tō ū chiâⁿ chē [[chhu-seh]] ê tē-tiûⁿ, hō·hō͘ ka-tī khiā-ke hit-tah bô soaⁿ ê lâng mā ū thang khì chhu-seh.
 
*Toà tī koâⁿ ê só·-chāi ê lâng ē siūⁿ-beh khì khah ū [[ji̍t-thaû]] ê só·-chāi hioh-khùn. Chin chē toà pak-[[au-chiu]] ê lâng ē khì [[Se-pan-gâ]], [[Italia]], [[Hi-lia̍p]] kap [[Türkiye]] pha̍k-ji̍t.
 
*Ū-ê lâng ē khì lú-hêng, lâi chò in tī khiā-khí ê só·-chāi bô-hoat-tō· chò ê tāi-chì. Chhin-chhiūⁿ [[Sūi-se]] kap [[Tang-kok]] tō ū chiâⁿ chē [[chhu-seh]] ê tē-tiûⁿ, hō· ka-tī khiā-ke hit-tah bô soaⁿ ê lâng mā ū thang khì chhu-seh.
 
*Ū sî-chūn lâng ē khì pa̍t siâⁿ-chhī ia̍h kok-ka khì chhoē [[pêng-iú]] ia̍h [[chhin-chiâⁿ]].
 
*Koh ū lâng kan-taⁿ sī beh khoàⁿ bô-kâng ê kong-kéng.
 
== Koan-kong-gia̍p ==
Kap koan-kong ū tī-tāi ê [[sán-gia̍p]] ē-tàng hun-chò chin chē pō·pō͘-hūn, pí-lūn-kóng:
 
*[[Kau-thong]], chhin-chhiūⁿ [[hui-hêng-ki]], [[thih-ki-lō·lō͘]] ([[hoé-chhia]]) kap [[chûn]].
Kap koan-kong ū tī-tāi ê [[sán-gia̍p]] ē-tàng hun-chò chin chē pō·-hūn, pí-lūn-kóng:
*Toà ê só·só͘-chāi, chhin-chhiūⁿ [[ho·ho͘-thé-luh]], tah-iâⁿ ê tē-tiûⁿ téng-téng.
 
*[[Kau-thong]], chhin-chhiūⁿ [[hui-hêng-ki]], [[thih-ki-lō·]] ([[hoé-chhia]]) kap [[chûn]].
 
*Toà ê só·-chāi, chhin-chhiūⁿ [[ho·-thé-luh]], tah-iâⁿ ê tē-tiûⁿ téng-téng.
 
*Lim-chia̍h, chhin-chhiūⁿ [[chhan-thiaⁿ]], [[ka-pi-thiaⁿ]] téng-téng.
 
[[Category:Koan-kong| ]]
 
[[ar:سياحة]]
632

次編輯