"Boudicca" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

('''Boudica''', ia̍h ū siá '''Boudicca''', Ui-le̍k-sū-gí kóng '''Buddug''', sī kó͘-chá Britain ê Celt pō͘-cho̍k Iceni ê lú-ông, goân… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
== Khí-sū ê pōe-kéng ==
Goân-lâi Prasutagus thóng-tī ê pō͘-cho̍k sī to̍k-li̍p ê Lô-má tông-bêng, chóng-sī Prasutagus sí-āu ông-kok hō͘ Lô-má chiàm-niá. Chiàu [[Tacitus]] ê kì-su̍t, Boudica hông kòngpian-that, i-ê cha-bó͘-kiáⁿ siū kiông-kan.
 
{{stub}}