"Ín-chiàu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
'''Ín-chiàu''' ([[Eng-gí]]: ''citation'') sī tùi chhut-pán he̍k-chiá bī-chhut-pán chu-liāu ê [[chham-chiàu]]. Ín-chiàu ê hong-sek chē khoán, pau-koat tùi lâi-goân pō͘-hūn lōe-iông ê [[ín-iōng]], kap chù-bêng kài-liām chhut-chù ê [[chù-kha]].
 
== Siong-koan ==