"Tiong-oē-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Tiong-oē-chhī''' (Hàn-jī: 中衛市) sī Tiong-kok Lêng-hā Hôe-cho̍k Chū-tī-khu ê chi̍t-ê tē-kip-ch... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Tiong-oē-chhī''' ([[Hàn-jī]]: 中衛市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Lêng-hā Hôe-cho̍k Chū-tī-khu]] ê chi̍t-ê [[tē-kip-chhī]].
==Hêng-chèng-khu==
*[[Sa-pho-thâu-khu]] (沙坡頭區)
*[[Tiong-lêng-koān]] (中寧縣)
*[[Hái-goân-koān]] (海原縣)
 
{{Lengha Hengchengkhu}}
 
匿名使用者