"Cult" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
== Sú-iōng kap hoan-e̍k ==
''Cult'' ū khì-hiâm ê ì-sù, tiāⁿ sī gōa-lâng tùi bó͘ chi̍t kûn te̍k-sû kui-tiâu ia̍h si̍t-chok thoân-thé ê chheng-ho͘. Tī chong-kàu ê lí-lō͘ ē-té ''cult'' thangkhah giâm-keh lâi hoan-e̍k than tùi-tâng chò '''sió-chong-phài''', he̍ktī [[Hôa-chiágí]] kài tiāⁿ kā chit jī hoan-e̍k chò "[[siâ-kàu]]".
 
{{stub}}
匿名使用者