"Tāi-lí Pe̍k-cho̍k Chū-tī-chiu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Location of Dali Prefecture within Yunnan (China).png|thumb|250px|Tāi-lí Pe̍k-cho̍k Chū-tī-chiu ê ūi-tì]]
'''Tāi-lí Pe̍k-cho̍k Chū-tī-chiu''' (大理白族自治州) sī [[Tiong-kok]] [[Hûn-lâm-séng]] ê chi̍t-ê chū-tī-chiu, chú-iàu bîn-cho̍k sī [[Pe̍k-cho̍k]].
 
==Hêng-chèng-khu==
*[[Tāi-lí-chhī]] (大理市)
*[[Siông-hûn-koān]] (祥雲縣)
*[[Pin-chhoan-koān]] (賓川縣)
*[[Mí-tō͘-koān]] (彌渡縣)
*[[Éng-pêng-koān]] (永平縣)
*[[Hûn-liông-koān]] (雲龍縣)
*[[Jī-goân-koān]] (洱源縣)
*[[Kiàm-chhoan-koān]] (劍川縣)
*[[Ho̍k-khèng-koān]] (鶴慶縣)
*[[Iōng-pí Î-cho̍k Chū-tī-koān]] (漾濞彝族自治縣)
*[[Lâm-kàn Î-cho̍k Chū-tī-koān]] (南澗彝族自治縣)
*[[Gûi-san Î-cho̍k Hoê-cho̍k Chū-tī-koān]] (巍山彝族回族自治縣)
 
{{Hunlam Hengchengkhu}}
[[Category:Hûn-lâm]]
匿名使用者