"Chiau-chok-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Chiau-chok-chhī''' sī Tiong-kok Hô-lâm-séng ê 1 ê tē-kip-chhī. {{Holam Hengchengkhu}} Category:Hô-lâm ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
'''Chiau-chok-chhī''' (焦作市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Hô-lâm-séng]] ê 1 ê [[tē-kip-chhī]].
 
==Hêng-chèng-khu==
*[[Kái-hòng-khu (Chiau-chok)|Kái-hòng-khu]] (解放區)
*[[Tiong-chām-khu]] (中站區)
*[[Má-chhun-khu]] (馬村區)
*[[San-iông-khu]] (山陽區)
*[[Sìm-iông-chhī]] (沁陽市)
*[[Bēng-chiu-chhī]] (孟州市)
*[[Siu-bú-koān]] (修武縣)
*[[Phok-ài-koān]] (博愛縣)
*[[Bú-thek-koān]] (武陟縣)
*[[Un-koān]] (溫縣)
 
{{Holam Hengchengkhu}}
匿名使用者