"Lâm-chhiong-chhī (Sù-chhoan)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
:''Khu{{For|Kang-pia̍t: Tiong-koksai kāng-miâ ê siâⁿ-chhī, chhiáⁿ khoàⁿ Kang-sai [[|Lâm-chhiong-chhī]]''}}
 
[[Image:Location of Nanchong Prefecture within Sichuan (China).png|thumb|250px|Lâm-chhiong-chhī ê ūi-tì]]
 
匿名使用者