"Tâi-oân-séng (Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
:''Khu-pia̍t: {{For|Tiong-hoâ Bîn-kok kāng-miâ ê séng, chhiáⁿ khoàⁿ [[|Tâi-oân-séng]].''}}
 
[[File:Taiwan Province (PRC) prfc map.png|thumb|right|200px|Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê Tâi-oân-séng.]]
Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê '''Tâi-oân-séng''' (Hàn-jī: 台灣省/台湾省) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok]] tī i ê hiàn-hoat lāi-bīn kui-tēng ê chi̍t ê séng, m̄-kò bô si̍t-chè thóng-tī. Chia "Tâi-oân-séng" siat tī [[Tâi-oân-tó]], kin-á-ji̍t iû [[Tiong-hoâ Bîn-kok]] si̍t-chè thóng-tī.
匿名使用者