"Pang-bô͘:Infobox Province of China" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

<includeonly>{{Infobox settlement <!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions --> | name = {{raise|0.2em|{{{Name|}}… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
(<includeonly>{{Infobox settlement <!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions --> | name = {{raise|0.2em|{{{Name|}}… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者