"Pang-bô͘:Infobox Province of China" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(<includeonly>{{Infobox settlement <!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions --> | name = {{raise|0.2em|{{{Name|}}… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
| parts_type = Hêng-chèng khu-he̍k
| parts_style = para
| p1 = {{{Prefectures|}}} [[Prefectures of the People's Republic of China|Chhīchhī]]
| p2 = {{{Counties|}}} [[Counties of the People's Republic of China|Koānkoān]]
| p3 = {{{Townships|}}} [[Townships of the People's Republic of China|Tìntìn]]
| leader_title = {{#if:{{{Secretary|}}}|[[Tiong-kok Kiōng-sán Tóng tóng-úi su-kì|Séng-úi Su-kì]]}}
| leader_name = {{{Secretary|}}}
| leader_title1 = {{#if:{{{Governor|}}}|Séng-tiúⁿ}}
| leader_name1 = {{{Governor|}}}
| leader_title2 = {{#if:{{{Secretary1|}}}|[[Tiong-kok Kiōng-sán Tóng tóng-úi su-kì|Chū-tī-khu Khu-úi Su-kì]]}}
| leader_name2 = {{{Secretary1|}}}
| leader_title3 = {{#if:{{{Governor1|}}}|Chèng-hú Chú-se̍k}}
| leader_name3 = {{{Governor1|}}}
| area_footnotes = {{{area_footnotes|}}}
匿名使用者