"Kńg-tang-séng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
{{Infobox Province of China
[[File:China Guangdong.svg|thumb|260px|Kńg-tang]]
|ChineseName = 广东省
 
|Pinyin = Guǎngdōng Shěng
|Name = Kńg-tang-séng
|Abbreviation = [[wikt:粤|粤]]
|AbbrevPinyin = Yuè
|ISOAbbrev = 44
|Map = China Guangdong.svg
|MapSize = 275px
|OriginOfName = 广 guǎng - "Wide" <br>东 dōng- "East"<br>Lit. "The Eastern Expanse"
|AdministrationType = [[Provinces of China|Province]]
|Capital = [[Guangzhou]]
|LargestCity = [[Guangzhou]]
|Secretary = [[Wang Yang (Politician)|Wang Yang]]
|Governor = [[Huang Huahua]]
|Area_km2 = 177900
|AreaRank = 15th
|coordinates = {{coord|20|13|1|N|117|11|2|E}}
|PopYear = 2008
|Pop = 95,440,000
|PopRank = 1st
|PopDensity_km2 = 467
|PopDensityRank = 7th
|GDPYear = 2008
|GDP = 3.57 trillion
|GDPRank = 1st
|GDPperCapita = 37,588
|GDPperCapitaRank = 6th
|HDIYear = 2005
|HDI = 0.807
|HDIRank = 6th
|HDICat = <span style="color:#009900">high</span>
|Nationalities = [[Han Chinese|Han]] - 99%<br />[[Zhuang]] - 0.7%<br />[[Yao people|Yao]] - 0.2%
|Dialects = [[Cantonese]]<br />[[Hakka Chinese|Hakka]]<br />[[Teochew dialect|Teochew]]<br />[[Leizhou Min|Leizhou]]<br />[[Putonghua]]
|Prefectures = 21
|Counties = 121
|Townships = 1642
|Website = http://www.gd.gov.cn <br /> ([[Simplified Chinese]])
}}
'''Kńg-tang-séng''' (廣東省), kán-chheng '''Oa̍t''' (粵), sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] lâm-hng ê chi̍t-ê séng, tiàm tī [[Lâm-niá]] ê lâm--sì, [[Lâm-hái]] ê pak-hōaⁿ. Séng-to͘ sī [[Kńg-chiu-chhī]].
 
匿名使用者